Nhãn Ba Hoành

Nhãn Ba Hoành 

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Cổ trang, nhất công nhất thụ, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

Editor: Spum-chan

Beta: Eris

Pass: Ai đây!!

(9 kí tự, ko dấu ko cách, viết hoa mỗi chữ đầu)

8986021f32ee8e20413417ef

p/s: Pass đã đc gợi ý rất rõ dưới các cmt nên từ nay về sau bất kỳ cmt nào có thắc mắc về pass đều ko đc xét duyệt vì ta ko còn gì để gợi ý nữa!!~  

MỤC LỤC

Chương 1  Chương 2

Chương 3  Chương 4  Chương 5

Chương 6  Chương 7

Chương 8

2

Chương 9  Chương 10

Chương 11 ♠ Chương 12  Chương 13

Chương 14  Chương 15

Chương 16

2

Chương 17  Chương 18

Chương 19  Chương 20  Chương 21

Chương 22  Chương 23

Chương 24

2

Chương 25  Chương 26

Chương 27  Chương 28  Chương 29

Chương 30  Chương 31

Chương 32

HOÀN

107 responses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s